Idrottscoaching

För att kunna prestera inom idrotten behöver den aktive en hel mängd olika delar för att nå framgång. De allra flesta talanger ser till att utveckla sin teknik, kondition och styrka, de äter och sover bra. Väldigt få satsar en bråkdel av sin träningstid till att utveckla den del som styr allt, nämligen hjärnan.

 

Jag hjälper den aktive att bygga upp sin självkänsla och självförtroende så att han/hon klarar både med och motgångar. En person med stark självkänsla tar inte vid sig av negativ kritik utan vågar se sina mål utifrån sina möjligheter och tron på att man ska klara av det.

 

Vi jobbar med att sätta mål för träning och tävling och att undanröja de hinder som ligger i vägen för att bli en vinnare!