Parcoaching

Jag stöttar dem som vill förbättra sin relation och öka glädjen och samhörighetskänslan.

 

På samma sätt som i all min coaching ser vi till att ta fram vilka värderingar som ska gälla i er parrelation och säkerställa att varje person får tala till punkt.

 

Det är också viktigt att lära sig lyssna vad partnern egentligen säger.