Rekrytering

För att hitta rätt person till rätt plats behövs det mer än att läsa igenom cv och hålla intervjuer.

Jag har till min hjälp ett redskap som heter Harrison Assessments. Detta innehåller detaljerade utvärderingar av de beteenden och kompetenser som kan förutsäga framgång i en specifik yrkesroll.

Harrison Assessments-enkäten är webb-baserad och tar c:a 30 - 40 minuter att fylla i.

När jag hittat rätt person så ligger analysen som underlag för eventuell fortsatt coaching för att personen ska jobba med sin egen personliga utveckling. Det är viktigt att klargöra vilka styrkor som främjar yrkesrollen, men också vilka svagheter som kan göra personen mindre framgångsrik.

När det gäller team, kartlägger Harrison Assessments gruppers dynamik på ett kraftfullt och tydligt sätt, vilket gör att enskilda gruppmedlemmar själva kan konstatera hur deras eget beteende bidrar till, bromsar eller hindrar gruppens måluppfyllelse. Det är ju viktigt att teamet kan samarbeta effektivt för att gruppen ska nå framgång.