HRV-tränare

 

Mental Sports Trainer

 

En helt ny utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan (Lars-Eric Uneståhl) och Heart Math Scandinavia AB (Anders Nilsson)

 

Utbildningen bygger på att man är Mental coach och också HRV tränare. Ett halvårs klientarbete är en del i examen. Jag gjorde detta på Ödsmål IK fotboll herrar A-lag.

 

 

250 timmars arbete som innebar enskilda coachingsamtal med varje spelare (22 stycken) och gemensamma utbildningsträffar. Samt att jag deltog på varje match under en hel säsong i div. 4 då vi jobbade med HRV-träning för att skapa lugn, fokus och harmoni för alla spelare och därmed för hela laget.

Licensierad HRV-Tränare

 

Heart Mathinstitutet grundades 1991 och driver idag forskning som bland annat har utmynnat i den så kallade HRV-träningen. HRV står för Heart Rate Variability som handlar om att kunna komma i en psykofysiologisk koherens där tanke, känsla, rörelse och andning är i balans. Genom andning och fokuserade övningar skapar vi balans i det autonoma nervsystemet (ANS) för bättre sömn, sänkt blodtryck och inre lugn.

Detta verktyg används både inom idrotten men även näringslivet och sjukvården ser vinningar då detta handlar om att varje människa själv kan skapa balans för att vara i sitt bästa jag när man ska prestera.

HRV-träning är handfasta verktyg som alla kan ta till sig. Då det också är visuellt genom att man fäster en sensor på örsnibben som sedan ger utslag i form av kurvor som tydligt visar när man är i obalans med många bollar i luften kontra när man är i fokuserad balans. Detta ger en förståelse och insikt som hjälper varje person att snabbt få en feedback när man är i koherens, i balans.

 

Jag har under mitt år sett många fina resultat inom idrotten, förskolan med både personal och barn och inom ledarskap där det handlar om att bestämma när man vill vara i mental balans.

Mycket fina resultat har jag också fått då jag arbetat med personal som befunnit sig i utbrändhet och varit långt från att orka jobba. För mer info, titta in på Heart Maths hemsida.

 

 

Gå in på länken www.feelitbetter.se där jag ingår tillsammans med andra kunniga HRV-tränare.