Media

"LYSTRING! Idrottsföräldrar & ledare", Barbro Sundberg 2016

FÖRORD av Lars-Eric Uneståhl, Fil.Dr, Idrottspsykolog.

 

Barbro gick på GIH (Gymnastik och Idrotts Högskolan) under de år jag undervisade där och jag märkte snabbt hennes intresse för det mentala och för människan bakom idrottaren. Det ledde också till att hon kompletterade GIH-utbildningen med en utbildning till Licensierad ICC Business och Life Coach på Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro. 2015 och 2016 har hon sedan gått ytterligare en utbildning och ingår nu i den första kullen av det nya yrket: ”Mental Sports Trainer”. Det är därför naturligt att det är Barbro som skriver en av de första svenska böckerna som riktar sig till idrottsföräldrar. Detta är en grupp som innehåller många personer med ett starkt engagemang som tar sig många positiva uttryck, men där det också finns några personer där det starka engagemanget tar sig uttryck i ett för barnen och omgivningen skadligt sätt. Detta beror naturligtvis inte på att man vill skada sina barn, utan på en bristande insikt i vad som gynnar eller missgynnar ett barn. Det är därför så viktigt med en bok i detta ämne. Boken är kort, lättläst och har intentionen att få alla föräldrar att fundera på hur man kan agera för att på bästa sätt hjälpa och stödja barnen i deras utveckling som idrottare och som människor.Den mentala träningen skiljer på kunskap och kompetens och menar att det är först när kunskap och insikt genom PÖTT-principen (Praktik-Övning-Tillämpning och Träning) förs över till kompetens, som kunskapen blir värdefull. Det är därför glädjande att se att boken innehåller både en diskussionsdel och en övningsdel.

Varför behövs boken?

 

I de allra flesta föreningar har man tagit fram en värdegrund som anger på vilket sätt och med vilken etik och moral man vill att de aktiva ska uppfostras i. En form av regelverk. Men hur kommuniceras detta till föräldrarna som har sina barn i klubben? Många föreningar har stora problem med föräldrar som attackerar tränarna, domarna, motspelarna och andra föräldrar. De tar också över tränarnas jobb och driver sina barn framåt med järnhand, mot en, som dom tror, lysande idrottskarriär. Den svenska idrottsrörelsen lever på alla duktiga föräldrar som satsar sin tid och kraft som ideella ledare i våra föreningar.

 

Det är viktigt för alla att veta på vilket sätt man uppför sig så att man samspelar med klubbens värderingar och inte agerar emot. Alla föreningar idag vet att föräldrar kan ställa till med mycket problem för klubben genom att de försöker få stor makt och påverkan. För klubben tar det mycket kraft och tid och i vissa fall skapar det också oro bland de aktiva.Det har ju också uppmärksammats hur domarna mår, då dessa utsätts för hård kritik och ibland även för hot. Domarförbundet har nu reagerat och vidtar åtgärder för att skydda och stötta domarkåren!

Boken "LYSTRING Idrottsföräldrar och ledare" är ett verktyg för klubben att använda när man bjuder in föräldrar till möten där värdegrunden presenteras. Boken innehåller också övningsuppgifter och diskussionsunderlag som hjälper ledarna i föreningarna att utbilda föräldrar och ledare at stötta en värdegrund som klubben har lagt. Det skapar lugn och arbetsro!

I de allra flesta föreningar har man tagit fram en värdegrund som anger på vilket sätt och med vilken etik och moral man vill att de aktiva ska uppfostras i. En form av regelverk.Men hur kommuniceras detta till föräldrarna som har sina barn i klubben?

 

Många föreningar har stora problem med föräldrar som attackerar tränarna, domarna, motspelarna och andra föräldrar. De tar också över tränarnas jobb och driver sina barn framåt med järnhand, mot en, som dom tror, lysande idrottskarriär. Det är viktigt för alla att veta på vilket sätt man uppför sig så att man samspelar med klubbens värderingar och inte agerar emot. Alla föreningar idag vet att föräldrar kan ställa till med mycket problem för klubben genom att de försöker få stor makt och påverkan. För klubben tar det mycket kraft och tid och i vissa fall skapar det också oro bland de aktiva. Det har ju också uppmärksammats hur domarna mår, då dessa utsätts för hård kritik och ibland även för hot. Domarförbundet har nu reagerat och vidtar åtgärder för att skydda och stötta domarkåren! Viktigt är dock att komma ihåg att den svenska idrottsrörelsen lever på alla duktiga föräldrar som satsar sin tid och kraft som ideella ledare i våra föreningar. De ska hyllas och uppmärksammas för det enorma jobb de utför.

Mental träning i Idrott, Lars Eric Uneståhl, medförfattare Barbro Sundberg

 

 

Boken vänder sig både till aktiva, som genom en självinstruerande egenträning vill förbättra sina möjligheter att lyckas, men också till tränare, ledare och föräldrar, som vill hjälpa sina ungdomar till bättre resultat.Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet, kan boken med behållning också läsas av alla.Även om det är intressant att läsa om Mental Träning så är det träningen och tillämpningarna som ger resultat. Genom att praktisera de övningar och utföra den träning som boken beskriver, skapar man de förändringar som leder till idrott och livsframgång.Boken är skriven av Lars-Eric Uneståhl och Anders Nilsson.Dessutom skriver en rad kända Idrottsprofiler. både coacher och idrottare om sina erfarenheter av Mental Träning kopplat till idrott.

Radio P4 Gbg sept 2011. Barbro Sundberg och Anna Kjellberg Solens mat

Relax (avslappningsmusik med tal av Barbro Sundberg, komponerad av Hinke Ekestubbe.

 

I en del av det mentala arbetet ingår avslappningsövningar. Dessa grundar sig på fil.dr Lars-Eric Uneståhls texter och har som syfte att få den aktive att se sina mål, sin förmåga och skapa en trygghet i att framgång kommer när man förlitar sig på sin egen inre kraft.

 

Musiken är specialbeställd för detta ändamål.